Federalni veterinarski inspektorat

Federalni veterinarski inspektorat

Federalni veterinarski inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na:

 

  • zdravstvenu zaštitu životinja, kretanje i transport;
  • suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti životinja;
  • zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda životinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu;
  • ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uslova za objekte za proizvodnju proizvoda životinjskog porijekla, njihovo držanje i uskladištenje, promet i dr., kao i druge objekte (za proizvodnju hrane, oplodnju i dr.)
  • obavljanje veterinarske djelatnosti i upotrebu veterinarskih lijekova i sjemena za vještačku oplodnju;
  • proizvodnju, promet i upotrebu hrane za životinje;
  • organizovanje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i samostalnoj veterinarskoj praksi;
  • vršenje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o veterinarstvu;
  • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.