Federalni urbanističko-ekološki inspektorat

Federalni urbanističko-ekološki insepktorat

Federalni urbanističko – ekološki inspetkorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem  zakona i propisa koji se odnose na:

  • prostorno planiranje;
  • korištenje zemljišta na nivou Federacije BiH;
  • zaštite okoliša;
  • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.