Kontakt

Kontaktirajte nas

Lokacija

Fehima ef. Čurčića 6

Telefon / Fax

Tel.: +387 33 563 350
Fax: +387 33 563 351

IMENIK FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

TELEFONFAX
CENTRALA033/563-350033/563-361
PISARNICA033/563-352033/563-351pisarnica@fuzip.gov.ba
IME I PREZIMEFUNKCIJATELEFONE-MAIL
DIREKTOR FEDERALNE UPRAVE
Ivana PrvulovićDirektorica033/563-360info@fuzip.gov.ba
SEKRETAR UPRAVE
Diana RužićSekretar033/563-373diana.ruzic@fuzip.gov.ba
KABINET DIREKTORA
Merima TanovićPomoćnik direktora033/563-360merima.tanovic@fuzip.gov.ba
SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE
Nikola MlakićPomoćnik direktora033/563-402nikola.mlakic@fuzip.gov.ba
SEKTOR ZA MATERIJALNO – FINANSIJSKE POSLOVE
Mahira PerendaPomoćnik direktora033/563-402mahira.perenda@fuzip.gov.ba
SEKTOR ZA TEHNIČKU PODRŠKU I PLANSKO – ANALITIČKE POSLOVE
Đemo CarPomoćnik direktora033/563-384djcar@fuzip.gov.ba
SEKTOR GRANIČNE INSPEKCIJE
Muamer TerzićRukovodilac sektora, po ovlaštenju033/563-383muamer.terzic@fuzip.gov.ba
SEKTOR UNUTRAŠNJE KONTROLE
Pomoćnik direktora033/563-381-
SLUŽBENIK ZA INFORMISANJE
Merima TanovićSlužbenik za informisanje033/563-360merima.tanovic@fuzip.gov.ba
FEDERALNI TRŽIŠNI INSPEKTORAT
Elmir RamićGlavni federalni tržišni inspektor, po ovlš.033/563-406elmir.ramic@fuzip.gov.ba
FEDERALNI ZDRAVSTVENI INSPEKTORAT
Adi GujićGlavni federalni zdravstveni inspektor033/563-354adi.gujic@fuzip.gov.ba
FEDERALNI INSPEKTORAT RADA
Željko Koštro Glavni federalni inspektor rada033/563-367zeljko.kostro@fuzip.gov.ba
FEDERALNI URBANISTIČKO – EKOLOŠKI INSPEKTORAT
Sanela ImamovićGlavna federalna urbanističko – ekološka inspektorica033/563-357 sanela.imamovic@fuzip.gov.b
FEDERALNI SAOBRAĆAJNI INSPEKTORAT
Tomislav MikulićGlavni federalni saobraćajni inspektor033/563-385tomislav.mikulic@fuzip.gov.ba
FEDERALNI POLJOPRIVREDNI INSPEKTOR
Mehmed ČeligijaGlavni federalni poljoprivredni inspektor033/563-386mehmed.celigija@fuzip.gov.ba
FEDERALNI ŠUMARSKI INSPEKTORAT
Muhmed HodžićGlavni federalni šumarski inspektor033/563-366muhamed.hodzic@fuzip.gov.ba
FEDERALNI VODNI INSPEKTORAT
Mirsad SmailagićGlavni federalni vodni inspektor033/563-382mirsad.smailagic@fuzip.gov.ba
FEDERALNI VETERINARSKI INSPEKTORAT
Dražan PavićGlavni federalni veterinarski inspektor033/563-404drazan.pavic@fuzip.gov.ba
FEDERALNI RUDARSKO, TERMO I ELEKTRO – ENERGETSKI INSPEKTORAT
Ferid OsmanovićGlavni federalni rudarsko, termo i elktro – energetski inspektor033/563-378ferid.osmanovic@fuzip.gov.ba
FEDERALNI INSPEKTORAT ZA HRANU
Nermin SmailagićGlavni federalni inspektor za hranu033/563-393nermin.smajlagic@fuzip.gov.ba
UREDI
TELEFONFAX
Ured Mostar036/ 327 – 935036/ 310 – 926
Ured Zenica032/ 240 – 620 032/ 240 – 619
Ured Tuzla035/ 286 – 370035/ 286 – 370
CARINSKE ISPOSTAVE / GRANIČNI PRIJELAZI
CI Rajlovac033/ 452 – 963033/ 461 – 044
CI Rodoč 063/ 351 – 675063/ 351 – 675
CI Tuzla035/ 300 – 981035/ 300 – 981
CI Zenica032/ 240 – 620032/ 240 – 620
GP Bijača039/ 843 – 612039/ 834 – 088
GP Grude039/ 670 – 763 039/ 670 – 763
GP Kamensko034/ 364 – 288034/ 364 – 288
GP Izačić037/ 394 – 394037/ 394 – 283
GP Šamac 031/ 795 – 357/
GP Orašje031/ 714 – 831 031/ 714 – 837
GP Aerodrom Sarajevo033/ 463 – 788033/ 463 – 788