Sektor za zastupanje

Sektor za zastupanje

           U sektoru za zastupanje vrše se sljedeći poslovi i zadaci:

 • pripremanje i pismena izrada drugostepenih rješenja povodom izjavljenih žalbi za prvostepena rješenja kantonalnih inspektora (u provođenju federalnih propisa), uz usmene i pismene konsultacije sa glavnim federalnim inspektorom iz upravne oblasti na koju se odnosi prvostepeno rješenje;
 • pripremanje i pokretanje parničnog postupka putem tužbi;
 • pripremanje i pokretanje krivičnog postupka putem krivičnih prijava;
 • pripremanje, pokretanje i vođenje izvršnog postupka po konačnim i izvršnim rješenjima koja glase na novčana potraživanja;
 • pripremanje, pokretanje i vođenje izvršnog postupka po konačnim i izvršnim prekršajnim nalozima;
 • pripremanje, pokretanje i vođenje upravnog postupka u predmetima kojima je potrebno utvrditi određeno činjenično stanje;
 • zastupanje Uprave pred općinskim sudovima – prekršajnim odjeljenjima u postupcima pokrenutim po zahtjevima okrivljenih za sudsko odlučivanje po izdatim prekršajnim nalozima;
 • zastupanje Uprave pred opštinskim sudovima – prekršajnim odjeljenjima u postupcima pokrenutim po zahtjevu za vođenje prekršajnog postupka podnešenih od strane Uprave
 • zastupanje Uprave pred drugim državnim organima;
 • pripremanje i izrada žalbi na sve odluke sudova donešenih u parničnom, prekršajnom, krivičnom i upravnom postupku;
 • pripremanje i izrada pismenih odgovora na izjavljene žalbe u parničnom, prekršajnom, krivičnom i upravnom postupku;
 • pripremanje i izrada tužbi protiv drugostepenih upravnih i sudskih odluka radi pokretanja upravnog spora;pripremanje i izrada odgovara na tužbe izjavljene protiv drugostepenih odluka Uprave;
 • pripremanje i izrada prijedloga za povrat u pređašnje stanje u prekršajnom postupku;
 • pripremanje i izrada prijedloga za obnovu svih vrsta postupaka; priprema i izrada zahtjeva za zaštitu zakonitosti;
 • unošenje prekršajnih naloga u CIPS i obavljanje dokumentacijskih poslova;
 • praćenje i analiza propisa i izrada pravnih mišljenja
 • obavljanje i drugih poslova u cilju pravne zaštite Uprave i poduzimanje odgovarajućih mjera za rješavanje spornih situacija u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom.
01

Aktuelnosti

02

Materijali