Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat

Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat

Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina;
 • tehničke mjere pri vršenju rudarske djelatnosti;
 • zaštitu na radu pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina;
 • zaštitu od požara i ekspolozija pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina;
 • izgradnju i održavanje rudarskih objekata, postrojenja i uređaja;
 • transport, uskladištenje i rukovanje eksplozivnim materijalom;
 • planiranje, projektovanje, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, remonta elektroenergetskih objekata i postrojenja, ugrađivanja električnih uređaja, instalacija i trošila i njihove upotrebe;
 • elektoenergetske tehničke standarde i normative;
 • proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju elektirčne energije;
 • korištenje, održavanje i unaprijeđenje elektoenergetskih postrojenja;

tehničko upravljanje elektroenergetskim sistemom;

 • kontrolu kod proizvođača opreme, izvođača radova i korisnika elektroenergetskih objekata, postrojenja i uređaja koji sa električnim instalacijama čine tehnološku cjelinu i namjenjeni su za proizvodnju, prenos, distribuciju i korišćenje električne energije (elektroenergetski objekti i postrojenja);
 • planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom;
 • termoenergetske tehničke standarde i normative;
 • korištenje i održavanje termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom i ocjenu njihove tehničke ispravnosti i sigurnosti;
 • tehničko upravljanje termoenergetskim sistemom;
 • Praćenje kontrole kvaliteta naftnih derivata
 • Kontrolu provođenja programa i dinamike provođenja monitoringa utvrđivanja usklađenosti kvaliteta naftnih goriva;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.