Federalni saobraćajni inspektorat

Federalni saobraćajni inspektorat

 

Federalni saobraćajni inspektorat vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 • javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, korištenje i održavanje;
 • upravljanje i zaštitu javnih cesta i njezine infrastrukture;
 • zaštitni cestovni pojas i njegovo korištenje;
 • odvijanje javnog prevoza lica i stvari u unutrašnjem cestovnom saobraćaju (linijski cestovni prijevoz autobusom, taksi prijevoz, rent-a-car, prijevoz za lične potrebe i dr.);
 • licence za pojedine vrste prevoza u unutrašnjem cestovnom prometu;
 • rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom;
 • provođenje propisa u međunarodnom i međuntitetskom cestovnom saobraćaju, osim u nadzoru koji obavljaju organi državne granične službe;
 • izgradnju, rekonstrukciju i održavanje željezničkih pruga, postrojenja, uređaja i opreme;
 • odvijanje željezničkog saobraćaja i provođenje mjera sigurnosti u željezničkom saobraćaju;
 • sistem veza i njegovo funkcionisanje;
 • sigurnost plovidbe u vodama za plovidbu;
 • žičarama, dizalima i cjevovodnim transportom;
 • zrakoplovstvo i zrakoplovnu infrastrukturu;
 • poštanski saobraćaj;
 • vršenje javnih ovlasti od strane pravnih lica iz oblasti saobraćaja;
 • nadzor i kontrola podzemnih instalacija;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.