Federalni tržišni inspektorat

Federalni tržišni inspektorat

Federalni tržišni inspektorat obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na:

 

 • obavljanje trgovine, trgovinskih usluga i drugih trgovinskih usluga sa inozemstvom;
 • obavljanje obrta i posebnih obrta;
 • kontrolu kakvoće proizvoda na mjestima proizvodnje i prometu, te ponovnu kontrolu kakvoće kod uvoznika tih proizvoda za koje je dobiveno Uvjerenje o kakvoći;
 • kontrolu neprehrambenih proizvoda u prometu kod uvoznika, distributera i trgovaca u svezi provjere da li ispunjavaju sigurnosne zahtjeve, odnosno primjenu propisanih mjera u slučaju kada proizvodi ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve;
 • kontrolu primjene Zakona o kontroli cijena (način formiranja cijena, kontrola zaštitnih cijena i cijena proizvoda i usluga od posebnog interesa za Federaciju BiH koje propisuje Vlada F BiH);
 • kontrolu ispunjenosti mjeriteljskih uvjeta kod proizvođača, uvoznika i vlasnika mjerila;
 • kontrolu plemenitih kovina kod proizvođača, uvoznika i trgovaca;
 • kontrolu količine i označavanja pretpakirnih proizvoda kod proizvođača i uvoznika;
 • kontrolu primjene propisanih prava potrošača;
 • kontrolu primjene propisa kojima su propisana prava intelektualnog vlasništva, posebno autorskih prava zaštitu izuma, patenta, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, geografskog podrijetla
 • nadzor nad primjenom propisa kojima je propisana ograničena uporaba duhanskih prerađevina-uvjeti prodaje i promidžba duhanskih prerađevina,
 • kontrolu izdavanja fiskalnih računa,
 • kontrolu upravljanja ambalažnim otpadom
 • kontrolu upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
 • nadzor nad Federalnom direkcijom robnih rezervi
 • kontrolu primjene Uredbe o kesama tregericama
 • obavljanje ugostiteljske djelatnosti,
 • obavljanje turističke djelatnosti, odnosno pružanje usluga i posredovanja u turističkom prometu;
 • zaštitu dobara od posebnog značaja za turizam (prirodne rijetkosti, kulturno-povijesni spomenici, etnografske znamenitosti i dr.);
 • zaštitu prava korisnika turističkih i ugostiteljskih usluga;
 • reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude;
 • osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte;
 • obveznici plaćanja boravišne pristojbe naplata i raspoređivanje sredstava boravišne pristojbe;
 • nadzor nad naplatom članarine turističkim zajednicama;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.