Direktor Federalne uprave

Zakon o inspekcijama FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 73/2014 i 19/2017 – odluka US)

Član 21

(Direktor Federalne uprave)

 

Direktor Federalne uprave je rukovodeći državni službenik koji:

  • rukovodi, predstavlja i zastupa Federalnu upravu;
  • organizira i osigurava zakonito i efikasno vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su u sastavu Federalne uprave;
  • donosi propise i druge akte za koje je ovlašten ovim zakonom;
  • daje prethodnu saglasnost za imenovanje službenih veterinara za vršenje službenih kontrola i obavlja i druge poslove iz nadležnosti Federalne uprave koji su određeni ovim zakonom i drugim federalnim propisima.