Prijavi nepravilnost

Prijavi nepravilnost

U skladu s članom 84, Zakona o inspekcijama FBiH (Zahtjev pravnih i fizičkih lica za vršenje inspekcijskog nadzora), pravna i fizička lica mogu podnijeti pisani zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor.

Nadležna inspekcija će o poduzetim mjerama izvjestiti podnosioca zahtjeva pisano u roku 15 dana od dana okončanja inspekcijskog nadzora.

Odredbe ovog člana ne odnose se na anonimne zahtjeve i predstavke, izuzev ukoliko takva predstavka sadrži dokaze koji upućuju na grubu povredu zakona, u kojem slučaju glavni inspektor i inspektor cijene osnovanost predstavke i poduzimaju zakonom utvrđene aktivnosti radi utvrđivanja stvarnog stanja.

Prema članu 41 (Čuvanje službene i druge tajne), inspektor je dužan čuvati službenu i svaku drugu tajnu sa kojom se upozna u vršenje inspekcijskog nadzora, tajnost prijave i druge informacije koje se tiču inspekcijskog nadzora, a dužnost čuvanja službene tajne u smislu traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti inspektora.

    Podaci o podnosiocu prijave

    Predmet prijave