Federalni inspektorat zdravstva

Federalni inspektorat zdravstva

        Federalni inspektorat zdravstva obavlja inspekcijski nadzor nad proveđenjem zakona i propisa koji se odnose na:

 

 • zaštitu zdravlja ljudi;
 • sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
 • proizvodnju i promet otrova i sličnih supstanci;
 • sanitarno-tehničke i higijenske uvjete u javnim objektima (javni lokali, škole, ustanove socijalne i dječije zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite;
 • zdravstveno stanje zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom;
 • preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata u smislu izdavanja sanitarne suglasnosti;
 • organizovanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u zdravstvu;
 • rad zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti;
 • način prijema, liječenja i otpuštanja pacijenata;
 • primjenu metoda i sredstava za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju;
 • provođenje javnih programa i mjera zdravstvene zaštite;
 • zakonitost akata koji se donose u zdravstvu;
 • opskrbu lijekovima i drugim medicinskim sredstvima;
 • propisivanje i izdavanje lijekova;
 • zaštitu prava građana u korištenju zdravstvene zaštite i medicinske pomoći;
 • vođenje medicinske dokumentacije;
 • praćenje efikasnosti i sigurnosti lijekova;
 • nabavku, smještaj, čuvanje, ispitivanje, izradu i izdavanje lijekova u apotekama i bolničkim apotekama;
 • cijene lijekova;
 • zbrinjavanje i uništavanje farmaceutskog otpada;
 • promet i primjenu opojnih droga;
 • vođenje evidencije o proizvodnji i prometu lijekova i opojnih droga;
 • obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.