BIMS

BIMS

BIMS - Border Inspection Management System

Federalna uprava za inspekcijske poslove razvila je sistem za prekograničnu kontrolu roba – BIMS (Border Inspection Management System) kako bi se ubrzao proces prekogranične kontrole roba, omogućilo jednako postupanje na svim carinskim ispostavama i mjestima carinjenja, te osigurala efikasnija administracija.

BIMS predstavlja kompletan nezavisan modul koji će omogućiti potpuno vođenje procesa prijave, praćenja i vršenja prekogranične kontrole roba. Pristup BIMS-u i mogućnost podnošenja zahtjeva u elektronskom obliku imat će svi subjekti koji su prethodno prošli postupak registracije korisnika. Registrovani korisnici će imati pristup web portalu putem kojeg će podnositi zahtjev za kontrolu robe, prilikom čega će popunjavati formu sa svim neophodnim podacima i prilozima, te generisati i printati određenu dokumentaciju. Kako bi inspektor postupao po zahtjevu, zahtjev i sva prateća dokumentacija će se morati podnijeti i u fizičkom obliku.