Federalni saobraćajni Inspektorat aktuelnosti

Federalni saobraćajni Inspektorat aktuelnosti

No posts found
image

Uposlenici Federalne uprave za inspekcijske poslove uzeli učešće u kolektivnoj akciji davanja krvi

Federalna uprava za inspekcijske poslove sa posebnim zadovoljstvom uzela je učešće u Programu obezbjeđenja krvi za povrijeđene i oboljele u…
image

Pojačani inspekcijski nadzori Federalne uprave za inspekcijske poslove od 13.oktobra 2014.godine na području cijele Federacije BiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove od ponedjeljka, 13. oktobra 2014.godine vršit će pojačane inspekcijske nadzore na području svih deset kantona…
image

Poziv za izjavu interesa

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Federalna uprava za inspekcijske poslove  Projekt tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i…
image

Kontrola nezakonitog označavanja tečnih naftnih goriva u maloprodaji na benzinskim pumpama

U kontinuiranim kontrolama Federalne uprave za inspekcijske poslove od strane Federalne tržišne inspekcije i Federalne inspekcije za kontrolu kvalitete tečnih…
image

Tabelarni prikaz rezultata rada inspekcija u Federaciji BiH po prijavama građana o mogućem povećanju cijena 27.05.2014.

Prema raspoloživim podacima sa terena objavljujemo zbirni izvještaj izvršenih pojačanih inspekcijskih kontrola povećanja cijena u FBiH po prijavama građana na…
image

Uposlenici Federalne uprave za inspekcijske poslove uzeli učešće u kolektivnoj akciji davanja krvi

Federalna uprava za inspekcijske poslove sa posebnim zadovoljstvom uzela je učešće u Programu obezbjeđenja krvi za povrijeđene i oboljele u…
image

Pojačani inspekcijski nadzori Federalne uprave za inspekcijske poslove od 13.oktobra 2014.godine na području cijele Federacije BiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove od ponedjeljka, 13. oktobra 2014.godine vršit će pojačane inspekcijske nadzore na području svih deset kantona…
image

Poziv za izjavu interesa

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Federalna uprava za inspekcijske poslove  Projekt tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i…
image

Kontrola nezakonitog označavanja tečnih naftnih goriva u maloprodaji na benzinskim pumpama

U kontinuiranim kontrolama Federalne uprave za inspekcijske poslove od strane Federalne tržišne inspekcije i Federalne inspekcije za kontrolu kvalitete tečnih…
image

Tabelarni prikaz rezultata rada inspekcija u Federaciji BiH po prijavama građana o mogućem povećanju cijena 27.05.2014.

Prema raspoloživim podacima sa terena objavljujemo zbirni izvještaj izvršenih pojačanih inspekcijskih kontrola povećanja cijena u FBiH po prijavama građana na…