Održan sastanak federalnih i kantonalnih inspekcija iz oblasti rudarstva, energije i industrije

Dana, 13.6.2019. godine u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove Sarajevo, održan je zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i predstavnika kantonalnih inspekcija u vezi aktuelnog stanja i problematike u radu inspekcija iz oblasti rudarstva, energetike i industrije (tehničke inspekcije).

Na zajedničkom sastanku, ispred Federalne uprave za inspekcijske poslove, učešće  je uzeo  direktor Federalne uprave, gospodin Anis Ajdinović, sekretar Uprave, Glavni federalni inspektor i inspektori federalnog rudarsko, termo i elektro-energetskog inspektorata, pomoćnik ministra gospodin Amir Halilčević ispred Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sekretar KUIP ZDK Šemsudin Nuhić, sekretarka KUIP TZ Aziza Ibraković,  te kantonalni inspektori iz Sarajevskog, BPK, SBK, ZHK, TK i Livanjskog kantona.

Cilj organizovanja sastanka je bio da se razmijene iskustva, dobije presjek stanja u oblastima u kojima se vrše inspekcijski nadzori od strane tehničkih inspekcija na nivou Federacije i kantona, izlože problemi koji prate inspekcije, svaku u okvirima njene nadležnosti, da se razmotri problematika u vezi sa nedostajućim propisima i podzakonskim aktima, a također i o kadrovskoj nepopunjenosti ovih inspekcija i sl.

Povod sastanka je bio problem na koji je ukazala Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona u vezi nadzora koje je obavljala kod pokretnih posuda pod pritiskom, koje se koriste u saobraćaju, gdje nisu usklađeni materijalni propisi za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene plinove.

Doneseno je nekoliko zaključaka kojima se nastoji unaprijediti postojeće stanje u ovoj upravnoj oblasti, odnosno, da se kod nadležnog ministarstva inicira donošenje nedostajućih propisa i podzakonskih akata, pristupi usklađivanju propisa različitih nivoa vlasti, što hitnije popune upražnjene pozicije prema sistematizovanim radnim mjestima unutar kantonalnih inspekcijskih organa u Kantonima gdje nema inspektora iz ove oblasti, te obezbijedi blagovremena, kvalitetna i permanenta eduakcija inspektora, itd.

Naročito je značajno istaći da na terenu, kod tehničkih inspekcija nema preklapanja nadležnosti između federalnih i kantonalnih inspekcija,  jer su nadležnosti, po nivoima inspekcija  jasno precizirane, a ove inspekcije kao permanentnu ulogu imaju da služe kao servis privrednim subjektima u FBiH.

5 thoughts on “Održan sastanak federalnih i kantonalnih inspekcija iz oblasti rudarstva, energije i industrije

  1. Povratni ping: pork brains for sale
  2. Povratni ping: trustbet
  3. Povratni ping: รับทำ SEO
  4. Povratni ping: hihuay

Comments are closed.