Direktor Ajdinović se susreo sa predstavnicima Svjetske banke u Bosni i Hercegovini

Dana 12.6.2019. godine, gospodin Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, s rukovodiocima Sektora za tehničku podršku i plansko analitičke poslove i poljoprivrednog inspektorata, primio je u radnu posjetu tim Svjetske banke, a radi pripreme novog projekta “Konkurentnost poljoprivrede i institucionalno jačanje”. Projekat je svojevrsni nastavak ranije implementiranog ARDP-a gdje je Federalna uprava za inspekcijske poslove bila jedan od korisnika.

U cilju poboljšanja konkurentnosti sektora i jačanja javnih organa nadležnih za poljoprivredu u BiH, Federacija BiH namjerava pokrenuti novi projekat pod nazivom “Konkurentnost poljoprivrede i institucionalno jačanje” (ACIS) koji bi se naslanjao na Projekat poljoprivrede i ruralnog razvoja (ARDP) koji je, uz finansijska sredstva Svjetske banke, uspješno okončan uz konkretne i mjerljive rezultate postignute u oba entiteta, uključujući i institucije na državnom nivou nadležne za pitanja poljoprivrede. Projekt ARDP je dao veliki doprinos povećanju konkurentnosti poljoprivrede kroz modernizaciju i informatizaciju organa nadležnih za poljoprivredu na svim nivoima vlasti u BiH. Neki od izuzetnih postignuća ovog projekta su, između ostalog, formiranje Registra poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, uspostava Softvera za obradu poticaja, Fitoregistra, te drugih neophodnih registara i baza podataka kojima je unaprijeđena efikasnost i transparentnost rada ovih organa. 

Kako bi se nastavio pozitivni trend povećanja konkurentnosti u poljoprivredi, te osiguralo održavanje i dodatno unaprjeđenje sistema uspostavljenih ARDP-om, Svjetska banka je održala nekoliko sastanaka s predstavnicima entitetskih ministarstava poljoprivrede, državnih institucija nadležnih za poljoprivredu, uključujući i predstavnike Brčko Distrikta, na kojem su usaglašeni početni koraci za pokretanje novog projekta.