Zabrana uvoza posuđa-šerpi „EXCELLENT LINE” porijeklom iz Kine

Dana 4.6.2019. godine, federalna sanitarna inspekcija na Carinskoj ispostavi (CI) Mostar izvršila je kontrolu i sanitarni pregled posuđa-šerpi „EXCELLENT LINE” porijeklom iz Kine.

S obzirom da su hemijskom analizom uzoraka na prisustvo teških metala utvrđene znatno povećane količine Mangana (Mn), što ne odgovara odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (Službeni list BiH broj: 2/92 i 13/94), uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen.

O navedenom su obaviješteni i drugi kontrolni organi u Bosni i Hercegovini.