Novosti

image

Inspekcijski nadzor ispravnosti barkodova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove će dana 26.03.2013.godine ugostiti predstavnike GS1 - Udruženja za automatsku identifikaciju, elektronsku razmjenu podataka i…
image

Pojačani inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine

U prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je zajednički sastanak sa direktorima Kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i glavnim…
image

Obustavljen prekršajni postupak protiv pravnog lica „Selex“ d.o.o. Sarajevo

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br. 65 0 Pr 256128 12 Pr od 29.11.2012.godine obustavljen je prekršajni postupak protiv pravnog…
image

Federalni inspektor za zaštitu okoliša u Zenici

U cilju vršenja efikasnijeg inspekcijskog nadzora nad zagađivanjem okoliša u Zeničko - Dobojskom Kantonu Federalna uprava za inspekcijske poslove je…