Za tri dana nadzora, federalni inspektori utvrdili 239 prekršaja u iznosu od 338.950,00KM

Na početku drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 15.10. do 18.10.2018. godine godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršena su 304 inspekcijska nadzora i 8 kontrolnih nadzora;
 • Sačinjena su 304 zapisnika;
 • Utvrđeno je 239 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 239 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 338.950,00 KM.
 • Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­8.629,09 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su 44 upravne mjere, od kojih se 17 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
 • od 127 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 11 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.
 • Zatečeno je 9 radnika “na crno”, a inspekcijski nadzori su rezultirali regulisanjem radno-pravnog statusa za tri zatečena radnika, u skladu sa zakonom.

 

Napominjemo da se pojačani inspekcijski nadzori vrše na čitavoj teritoriji FBiH, u toku radnog remena, kao i u noćnim i ranim jutarnjim satima, te u dane vikenda.

Od početka 2018. godine, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršeno je 4.742 inspekcijskih nadzora i 91 kontrolni nadzor;
 • sačinjeno je 4.742  zapisnika;
 • Utvrđeno je 3.140 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 3.140 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 4.373.900,00 KM.
 • Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­563.687,09 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 699 upravnih mjera, od kojih se 218 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
 • od  1.371 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 82 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

U saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, a prema dostupnim informacijama, do oktobra 2018. godine zatečeno je 2.260 radnika „na crno“.

U okviru prvog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora, vršena je i kontrola vodenog saobraćaja, te su u periodu od 18.06.-31.08.2018. godine federalni inspektori za unutrašnju i pomorsku plovidbu izvršili su 122 inspekcijska nadzora i izdali 15 prekršajnih naloga u iznosu od 6.000,00 KM.  Federalni  saobraćajni inspektori su prilikom kontrola ustanovili da 5 plovila stranih registarskih oznaka ne posjeduju odgovarajuću vinjetu te su upućeni u kapetaniju da pribave istu, 39 osoba nije posjedovalo plovnu dozvolu, a 4 plovna vozila nisu bili registrovani te su vraćeni na obalu. Također, utvrđeno je da vozači za splavove nisu posjedovali uvjerenja o sposobnosti plovnih objekata za učestvovanje u unutrašnjoj plovidbi, kao i da vozači nisu posjedovali uvjerenja za upravljanje plovnim objektima u unutrašnjim i pomorskim plovnim putevima. Navedenim kontrolama povećava se sigurnost ljudi i imovine u plovnom području mora u Neumu, kao i rijeka i jezera, te se povećava disciplina u pogledu osiguranja i registracije vozila što pokazuje podatak od 426 novoregistrovanih plovnih vozila i 126 izdatih plovnih dozvola tokom 2018. godine.

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.  

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu