Informacija o zabrani uvoza

Dana 24.09.2018. godine, federalni sanitarni inspektor na Carinskoj ispostavi Mostar izvršio je kontrolu i sanitarni pregled pošiljke papirnih kalupa za kolače porijeklom iz Italije.

S obzirom da je izvršenom hemijskom analizom uzorka na sadržaj teških metala utvrđena povećana količina olova iznad maksimalno dopuštene, konstatovano je da uzorak ne odgovara odredbama Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet, kao ni Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (Službeni list BiH broj 2/92 i 13/94).

Shodno gore navedenom, uvoz pošiljke od 288 komada pakovanja kalupa za kolače je zabranjen.