Obavještenje o zabrani uvoza na Graničnom prijelazu Bijača

Dana 14.09.2018. godine, federalni sanitarni inspektor na Graničnom prijelazu Bijača izvršio je kontrolu i sanitarni pregled pošiljke higijenskih vatenih štapića za uši porijeklom iz Republike Hrvatske.

S obzirom da je izvršenom mikrobiološkom analizom uzorka utvrđena povećana količina aerobnih mezofilnih bakterija iznad maksimalno dopuštene, kao i povećana količina plijesni iznad maksimalno dopuštene, konstatovano je da uzorak ne odgovara uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet, te je uvoz pošiljke od 1680 komada štapića za uši, ukupne vrijednosti oko 1800,00 KM, zabranjen.