Novosti

image

U FBiH slijedi pojačani nadzor nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim kantonalnim organima, 12. marta pokreće…
image

Inspekcijske mjere monitoringa spornih proizvoda čaja od čička na području Federacije Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove poduzela je hitne mjere pojačanog inspekcijskog nadzora na graničnim prelazima pri uvozu u Federaciju Bosne…
image

Pojačani inspekcijski nadzor u Federaciji Bosne i Hercegovine nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji sa Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim kantonalnim organima u kojima su…
image

Oblast šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i inspekcijski nadzor

Oblast šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme je u središtu rasprava kako od strane javnosti tako i…
image

Inspekcijski nadzor taxi – prijevoza na području Kantona Sarajevo

U periodu od 09.01. do 20.01.2012. godine Inspektorat saobraćajne inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove poseban akcenat u radu posvetio…