Federalni veterinarski inspektori stavili 471 kg meda van prometa javne potrošnje

U okviru redovnih inspekcijskih aktivnosti, federalni veterinarski inspektori su krajem prošle godine u trgovačkim centrima u Federaciji Bosne i Hercegovine uzeli šest uzoraka meda (pet domaćih proizvođača i jedan uvozni) kao službenih uzoraka, radi ispitivanja na tri osnovna parametra propisanog kvaliteta. Ispitivanjem uzoraka u akreditovanoj laboratoriji utvrđeno je da četiri uzorka domaćeg meda ne zadovoljavaju propisane parametre kvaliteta (dva uzorka po dva parametra te dva uzorka po jedan parametar).

Daljnim inspekcijskim postupanjem, van prometa javne potrošnje stavljeno je 471 kg meda koji ne ispunjavaju propisane parametre kvaliteta. O daljnjem postupanju inspektora potrošači će biti redovno informisani.

5 thoughts on “Federalni veterinarski inspektori stavili 471 kg meda van prometa javne potrošnje

  1. Povratni ping: link alternatif sahabatqq

Comments are closed.