Novosti

image

Grb i zastava Bosne i Hercegovine nisu predmet inspekcijske kontrole u pojačanom inspekcijskom nadzoru koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove

Obzirom da su u proteklih nekoliko dana privredni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine bili izloženi dezinformacijama u vezi sa…
image

Pojava “lažnih inspektora” u Kantonu Sarajevo

Federalna uprava za inspekcijske poslove ima saznanja o pojavi „lažnih inspektora" na području Kantona Sarajevo koji zloupotrebljavaju aktivnosti vršenja pojačanog…
image

Inspekcijski nadzor banaka u Federaciji BiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove će u skladu sa propisanim nadležnostima, odnosno u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača…
image

Pojačani inspekcijski nadzor u Federaciji Bosne i Hercegovine na suzbijanju rada “na crno”

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 16.sjednici održanoj 24.08.2011.godine u Mostaru razmatrala i prihvatila Plan pojačane kontrole rada…
image

Puštanje u pogon novoizgrađenih dijelova postrojenja u društvu „Prevent Leader“ d.o.o. Visoko

Na inicijativu Federalne uprave za inspekcijske poslove, te intenzivnim inspekcijskim nadzorima i mjerama koje su poduzete prema društvu „Prevent leather"…