Novosti

image

Tabelarni prikaz rezultata rada inspekcija u Federaciji BiH po prijavama građana o mogućem povećanju cijena 20.05.2014.

Prema raspoloživim podacima sa terena objavljujemo zbirni izvještaj izvršenih pojačanih inspekcijskih kontrola povećanja cijena u FBiH po prijavama građana na…
image

Pojačane inspekcijske kontrole inspekcija Federacije na primjeni Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

Dana 19.05.2014.godine Vlada Federacije je na 47. hitnoj sjednici donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena kojom je propisano…
image

Hitno djelovanje Federalne uprave za inspekcijske poslove u slučajevima nerealno povećanih cijena životnih namirnica

Imajući u vidu katastrofalne posljedice vremenske nepogode koja je zadesila mnoga područja u Federaciji Bosne i Hercegovine, veliki broj naseljenih…
image

Okončan drugi ciklus pojačanog inspekcijskog nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u čijoj organizaciji učestvuju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni inspekcijski organi nadležni za…
image

Pojačani inspekcijski nadzor u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni inspekcijski organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora u…