U subotu izvršeno 26 kontrola, kod jednog subjekta nadzora utvrđeno prekoračenje cijene peleta

U predmetu kontrole temeljem Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet („Službene novine FBiH“, broj: 90/22), Federalni tržišni inspektorat je u subotu, 12.11.2022. godine, izvršio 26 inspekcijskih nadzora kod proizvođača i prometnika peleta FBiH, u okviru kojih je kod jednog (1) subjekta nadzora utvrđeno prekoračenje propisane cijene od 561,60 KM. Kod četiri (4) subjekta kod kojih je pelet zatečen u prodaji, nije bilo odstupanja od propisane cijene, dok kod ostalih kontrolisanih subjekata pelet nije zatečen u prodaji.

U nadzorima je prvog dana primjene Odluke  učestvovalo svih 13 federalnih tržišno-turističko-ugostiteljskih inspektora, a od subote su putem web obrasca za prijavu nepravilnosti zaprimljene tri (3) prijave građana o neusklađenim cijenama peleta.

Podsjećamo, za realizaciju i nadzor nad provođenjem Odluke zadužene su federalne i kantonalne tržišne inspekcije, temeljem Zakona o kontroli cijena („Službene novine FBiH“, broj: 2/95 i 70/08).

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno vršenje nadzora nad primjenom ove Odluke i u narednim danima.

Pozivamo sve proizvođače i prometnike peleta da koriguju cijene u skladu s Odlukom Vlade FBiH, kako ne bi bili predmet sankcionisanja.

Molimo građane da prekoračenje propisane cijene peleta koja je ograničena na 561,60 KM (480 KM plus PDV) u maloprodaji prijave putem:

Više o Odluci Vlade FBiH: https://fbihvlada.gov.ba/bs/donesena-odluka-o-ogranicavanju-cijena-peleta

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima. Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba