Dan: 14. Novembra 2022.

U subotu izvršeno 26 kontrola, kod jednog subjekta nadzora utvrđeno prekoračenje cijene peleta

U predmetu kontrole temeljem Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet („Službene novine FBiH“, broj: 90/22), Federalni tržišni inspektorat je u subotu, 12.11.2022. godine, izvršio 26 inspekcijskih nadzora kod proizvođača i prometnika peleta FBiH, u okviru kojih je kod jednog (1) subjekta nadzora utvrđeno prekoračenje propisane cijene […]

Rješenjem u upravnom sporu ogođeno izvršenje Rješenja o privremenoj zabrani rada subjekta Žuvela-HB d.o.o. Stolac

Dana 11.11.2022. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove zaprimila je zahtjev privrednog subjekta Žuvela-HB d.o.o. Stolac za stavljanje van snage Zaključka o dozvoli izvršenja Rješenja federalnog vodnog inspektora o zabrani upotrebe objekta za preradu i konzerviranje ribe do pribavljanja vodne dozvole, a temeljem Rješenja Kantonalog suda u Sarajevu u upravnom sporu koji je pokrenuo subjekt […]