FUZIP na demo danu: E-potpis za novu digitalnu eru u BiH

Predstavnici FUZIP prisustvovali su demo danu: E-potpis za novu digitalnu eru u BiH koji je dana 17.11.2022. godine u Sarajevu organizovala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) kako bi zvaničnicima Federacije BiH i kantonalnim ministarstvima i institucijama predstavila digitalno rješenje za korištenje e-potpisa u javnim uslugama.

Tom prilikom, direktorica Misije USAID-a u BiH Courtney Chubb istakla je da će upotreba elektronskog potpisa svim građanima u Bosni i Hercegovini olakšati život.

– Samo zamislite scenario u kojem sjedite u svom domu i jednim klikom možete da popunite svoj poreski obrazac, kao i da izvadite svoju saobraćajnu ili građevinsku dozvolu, vjenčani list i sve one dokumente za koje sada morate da odlazite u različite institucije. Sve to će omogućiti e-potpis, koji će donijeti promjenu u navedenim sistemima. Na to su građani dugo čekali kako bi izbjegli gubitak vremena i stajanje u redovima – kazala je direktorica Misije USAID-a u BiH Courtney Chubb.

– Unapređenje efikasnosti i ekonomičnosti postupanja inspekcijskih organa uspostavljanjem digitalne razmjena podataka i dokumenata s drugim organima javne uprave, građanima i privrednim subjektima će zasigurno doprinijeti razvoju poslovnog ambijenta, unapređenju pružanja usluga građanima, većoj pravnoj sigurnosti, disciplini u poštivanju pravnih propisa, te zaštiti javnog i privatnog interesa – poručila je pomoćnica direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Merima Tanović.

Događaj je organiziran u okviru USAID-ovog projekta E-uprave, čijom realizacijom se intenzivno radi na razvoju najnovijih digitalnih rješenja u oblastima e-potpisa, inspekcijskih službi, građevinskih dozvola i procesa javnih nabavki.

Više o događaju: https://fena.ba/article/1294459/usaid-predstavio-digitalno-rjesenje-za-koristenje-e-potpisa-u-javnim-uslugama