U periodu od 02.10. do 15.10.2017. godine, federalni inspektori izdali 424 prekršajna naloga u iznosu od 546.410,00KM

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, federalni inspektori su, u periodu 02.10.-15.10.2017. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

  • izvršeno je 736 inspekcijskih nadzora i 39 kontrolnih nadzora;
  • sačinjeno je 736  zapisnika;
  • izdata su 424 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 546.410,00KM;
  • naplaćen je iznos od ukupno 176.616,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečeno je ukupno 120 upravnih mjera;
  • izrečene su 34 mjere privremene zabrane rada;
  • od 206 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
  • 10 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.