Federalni inspektori u mjesecu oktobru izvršili 1.079 inspekcijskih nadzora i izdali 681 prekršajni nalog u iznosu od 881.620,00 KM

U nastavku pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH, federalni inspektori su, u periodu 16.10.-28.10.2017. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • izvršena su 343 inspekcijska nadzora i 2 kontrolna nadzora;
 • sačinjena su 343  zapisnika;
 • izdata su 262 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 347.710,00KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 123.322,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je ukupno 58 upravnih mjera;
 • izrečene su 22 mjere privremene zabrane rada;
 • od 101 kontrolisanog privrednog subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 2 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim tržišnim i inspektorima rada.

Zbirni rezultati od početka novog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora – od 02.10.2017. do 28.10.2017. godine, su sljedeći:

 • Izvršeno je 1.079 inspekcijskih nadzora i 41 kontrolni nadzor;
 • Sačinjeno je 1.079  zapisnika;
 • izdat je 681 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 881.620,00KM;
 • naplaćen je iznos od ukupno 299.938,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je ukupno 178 upravnih mjera;
 • izrečeno je 56 mjera privremene zabrane rada;
 • od 307 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da svi subjekti nadzora posjeduju fiskalni uređaj;
 • 12 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.