Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja

U skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH’, broj: 39/14), u daljem tekstu: zakon) i odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa ll. dio B. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH”, broj: 66/16), Federalna uprava za inspekcijske poslove, objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA

HOTELSKOG SMJESTAJA NA PERIOD OD 3 GODINE

 

JRJN oznaka 551100004

Postupak nabavke će biti proveden u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pozivom.

 

ODLUKA

JAVNI POZIV