U nastavku drugog ciklusa pojačanih nadzora, federalni inspektori izvršili 449 inspekcijskih nadzora

U nastavku drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 19.10. do 26.10.2018. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršeno je 449 inspekcijskih nadzora i 12 kontrolnih nadzora;
 • Sačinjeno je 449 zapisnika;
 • Utvrđeno je 340 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 340 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 485.200,00 KM.
 • Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­60.990,80 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su 92 upravne mjere, od kojih se 45 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
 • od 197 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da jedan subjekat nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
 • 26 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Napominjemo da se pojačani inspekcijski nadzori vrše na čitavoj teritoriji FBiH, u toku radnog vremena, kao i u noćnim i ranim jutarnjim satima, te u dane vikenda.

Od početka drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora (15.10.2018. godine), inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršena su 753 inspekcijska nadzora i 20 kontrolnih nadzora;
 • sačinjena su 753 zapisnika;
 • Utvrđeno je 579 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 579 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 824.150,00 KM.
 • Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 69.629,89 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 136 upravnih mjera, od kojih se 62 odnose na mjere privremene zabrane rada;
 • od 324 kontrolisana privredna subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da jedan subjekat nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
 • 37 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.  

 

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.