Dan: 31. Oktobra 2018.

U nastavku drugog ciklusa pojačanih nadzora, federalni inspektori izvršili 449 inspekcijskih nadzora

U nastavku drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 19.10. do 26.10.2018. godine, ostvarili sljedeće rezultate: Izvršeno je 449 inspekcijskih nadzora i 12 kontrolnih nadzora; Sačinjeno je 449 zapisnika; Utvrđeno je 340 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 340 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u […]