U junu izvršeno 1.813 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Inspekcijski organi u FBiH nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti na sprečavanju daljeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova.

   U toku junu 2021. godine, prema trenutno dostupnim informacijama, inspekcijski organi u FBiH izvršili su ukupno 1.813 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih je kod 96 subjekata nadzora uočeno grubo kršenje mjera, što podrazumijeva izdavanje 96 prekršajnih naloga u iznosu od 156.340,00 KM. Inspektori su također izrekli  253 rješenja o otklanjanju nedostataka subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera, izdali 18 rješenja o zabrani rada i 138 upozorenja. Od ukupnog broja, inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u junu izvršili 225 inspekcijskih nadzora, u okviru kojih su utvrdili 19 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 19 prekršajnih naloga u iznosu od 36.040,00KM, te izdali 19 rješenja o otklanjanju nedostataka18 rješenja o zabrani rada i 138 upozorenja.

   Uzimajući u obzir stabilizaciju epidemiološke situacije u FBIH, izvjestan broj federalnih inspektora po ovlaštenju za obavljanje poslova sanitarne inspekcije bio je i dalje dodatno angažovan na vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora, ali sada s naglaskom i orijentacijom na ispunjavanje plana redovnih inspekcijskih nadzora, te blagovremenih incidentalnih i akcidentalnih postupanja. Naime, intenzitet i sadržaj inspekcijskih nadzora u smislu kontrole provođenja obavezujućeg minimuma higijensko-epidemioloških mjera iz novih Naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje je Vlada FBIH usvojila na sjednici održanoj 3.6.2021. godine, prilagođavaju se i prate stabilizaciju epidemioloških prilika u FBIH, a istovremeno vodeći računa o kontinuitetu rada i prisutnosti inspekcija na terenu, koja je od velikog značaja za održavanje ostvarenog nivoa discipline kontrolisanih subjekata nadzora, te usmjerena na sprečavanje širenja i preveniranje neželjene ekspanzije koronavirusa.

   Angažman federalnih inspektora u unutrašnjoj kontroli na praćenju implementacije naredbi nadležnih kriznih štabova ministarstava zdravstva počinje nakon ukidanja stanja nesreće na području FBIH, odnosno krajem maja 2020. godine. Navedeni prikaz služi praćenju konstante učešća federalnih inspektora u vršenju sanitarnih nadzora, bilježi kontinuitet i konzistentnost Federalne uprave za inspekcijske poslove, usmjerenu na jačanje discipline subjekata nadzora na terenu, a iz koje je vidjljivo da je svoj intenzitet podešavala zahtjevima epidemiološke situacije i aktuelnim naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  Kršenje minimuma obavezujućih mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi. U odnosu na maj i juni, evidentna je potreba za kontinuiranim praćenjem stanja na terenu zbog mogućeg opuštanja i održavanja dostignute discipline subjekata nadzora u poštivanju mjera i preporuka, jer istovremeno nije zabilježen pad broja konstatovanih prekršaja.

   Federalna uprava za inspekcijske poslove ostaje na dispoziciji kantonalnim inspekcijskim organima za pružanje pomoći u organizaciji i vršenju nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera.

   Napominjemo, kazne za prekršaje propisane su Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to u rasponu od 3.000,00 – 10.000,00 KM za privredna društva, druga pravna lica i zdravstvene ustanove; za odgovorna lica u pravnim licima od 500,00KM do 2.000,00 KM; za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000,00KM do 8.000,00KM; za fizička lica od 100,00 KM do 2.000,00 KM,  s tim da prenošenje zarazne bolesti predstavlja i krivično djelo u smislu KZ FBiH.

   Apelujemo na građane i privredne subjekte da se pridržavaju propisanih mjera, te osiguraju pretpostavke za poštivanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja, tako i za kolektivnu sigurnost i normalizaciju prilika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba