Dan: 9. Jula 2021.

U junu izvršeno 1.813 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Inspekcijski organi u FBiH nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti na sprečavanju daljeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova.    U toku junu 2021. godine, prema trenutno dostupnim informacijama, inspekcijski organi u FBiH izvršili su ukupno 1.813 inspekcijskih […]