Saopštenje o vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora Federalne uprave za inspekcijske poslove na području FBiH za period 13.04.-17.04.2016.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, od 13.04.2016.godine otpočela je vršenje pojačanih inspekcijskih nadzora sa 49 inspektora u unutrašnjoj kontroli, te je u prvoj sedmici zaključno sa 17.04.2016. godine, obavljala aktivnosti na suzbijanju nezakonitog rada fizičkih i pravnih lica u oblasti trgovine, građevinarstva, ugostiteljstva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, te kontrola apoteka i bespravnog prevoza putnika i tereta u saobraćaju, tehničke ispravnosti vozila, radnog vremena vozača, obaveznih odmora, i ispravnosti tahografa, kontrole rada „na crno“ i fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. U posmatranom periodu inspekcije su bile na terenu svih efektivnih 5 dana što obuhvata rad vikendima i rad u noćnim satima, a kontrole su vršene u HNK,ZHK, ZDK, SBK i KS.

Tom prilikom izvršeno je 520 inspekcijskih nadzora, kao i 10 kontrolnih inspekcijskih nadzora, a sačinjeno je 417 zapisnika o inspekcijskom nadzoru. Na osnovu zatečenog stanja u kontrolisanim subjektima izdato je 185 prekršajnih naloga u iznosu od 267.740,00 KM.

Također, u gore istaknutom vremenskom periodu federalni inspektori koji su vršili pojačani inspekcijski nadzor izrekli su ukupno 89 upravnih mjera, od kojih se 66 odnosi na otklanjanje nedostataka utvrđenih prilikom inspekcijskog nadzora, a 23 upravne mjere odnose se na privremenu zabranu rada kontrolisanih subjekata nadzora. Najčešće nepravilnosti koje su dovele do izricanja upravne mjere privremene zabrane rada od strane postupajućih inspektora su propusti u dosljednoj primjeni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, te Zakona o fiskalnim sistemima FBiH. Prilikom kontrole Zakona o fiskalnim sistemima FBiH od strane federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora kod 157 kontrolisanih privrednih subjekata, konstatovano je da 3 subjekta nadzora uopšte ne posjeduju fiskalni uređaj.

U okviru izvršenih kontrola vezanih za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima u dijelu koji se odnosi na uredno izdavanje fiskalnih računa koje su izvršene kod 125 subjekata nadzora, kod njih 32 je utvrđeno da nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

Od 80 kontrolisanih uposlenika, njih 23 je bilo radno angažovano bez obavezne prijave na PIO/MIO, odnosno zatečeno je 23 radnika „na crno“.

Posebno važnim smatramo istaći da je na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak naplaćen iznos od ukupno 78.869,66 KM.

Ovom prilikom želimo ukazati na korektno ponašanje kod većine predstavnika subjekata nadzora kod kojih su vršene inspekcijske kontrole što je inspektorima umnogome olakšalo provođenje inspekcijskih aktivnosti i efikasnu realizaciju planiranih zadataka. Nadamo se da je kod većine subjekata nadzora na ovaj način iskazana spremnost na uvođenje reda i poštivanja zakonske discipline u djelatnostima koje obavljaju.

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, a građanima Federacije BiH ponovo ukazujemo na obavezu poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima F BiH u smislu zakonske obaveze uzimanja fiskalnog računa za izvršene usluge tj. kupljeni proizvod, te napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.

7 thoughts on “Saopštenje o vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora Federalne uprave za inspekcijske poslove na području FBiH za period 13.04.-17.04.2016.

  1. Povratni ping: nagaway สล็อต
  2. Povratni ping: Las Vegas SEO Co

Comments are closed.