Pojačani inspekcijski nadzori u Federaciji Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove će od 13.04.2016. godine vršiti pojačane inspekcijske nadzore na području svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pojačane inspekcijske nadzore vršit će više od 90 federalnih inspektora iz oblasti tržišne, turističko-ugostiteljske, sanitarno-zdravstvene, farmaceutske, saobraćajne, šumarske, veterinarske, vodne, urbanističko-ekološke, inspekcije za hranu, inspekcije rada i zaštite na radu i poljoprivredne inspekcije.

Svrha provođenja pojačanih inspekcijskih nadzora jeste poboljšanje stanja u oblastima nadzora u pogledu poštivanja zakonskih i podzakonskih propisa, te stabilizacije stanja u oblastima zdravstva, zapošljavanja, ugostiteljstva i turizma, saobraćaja, okoliša, zaštite voda i šuma, sigurnosti hrane i zaštite na radu.

Ovim putem obavještavamo sve privredne subjekte u FBiH da će inspekcijske kontrole biti vršene putem mještovitih inspekcijskih timova, te će trajati sve dok se ne konstatuje da je stanje u predmetnim oblastima nadzora poboljšano, a također napominjemo da će inspekcijske kontrole biti vršene i izvan radnog vremena. Aktivnosti inspekcijskih timova biti će usmjerene prevashodno na dosljednu primjenu Zakona o fiskalnim sistemima, te ispunjavanja higijenskih, zdravstvenih, veterinarskih, saobraćajnih, okolišnih i drugih minimalnih uvjeta u pogledu rada privrednih subjekata, a poseban aspekt kontrola bit će usmjeren na djelovanje subjekata koji ne posjeduju potrebnu registraciju za rad izdatu od strane nadležnog organa. Inspekcijski nadzori također će biti intenzivirani u pogledu nelegalnog prometa vozila, te prijevoza ljudi i roba, a poseban naglasak će biti stavljen na kontrolu uvoza proizvoda na sadržaj štetnih i otrovnih supstanci, kao i kontrolu uvoza i zdravstvene ispravnosti lako kvarljivih roba i fitosanitarne ispravnosti bilja i biljnih proizvoda.

Ističemo da će, pored navedenih federalnih inspekcija, pojačane kontrole vršiti 41 federalni granični inspektor iz oblasti prekogranične sanitarne i fitosanitarne kontrole i kontrole kvaliteta, te će u cilju efikasnijeg provođenja inspekcijskih nadzora biti zatražena i podrška drugih federalnih i državnih organa, i to Poreske uprave FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, kantonalnih službi za zapošljavanje, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, te Ministarstva sigurnosti BiH – Službe za poslove sa strancima.

Naglašavamo da će inspekcije, ukoliko u vršenju kontrola konstatuju grubo kršenje zakonskih propisa u pogledu rada bez registrovane djelatnosti ili neizdavanja fiskalnih računa, pored finansijskog sankcionisanja nalagati mjere zabrane rada, te pozivamo sve privredne subjekte u FBiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga usklade sa zakonom, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera.

Posebno želimo pozvati građane u FBiH da, prilikom kupovine proizvoda ili dobijanja usluga od strane privrednih subjekata, postupe savjesno i obavezno zatraže fiskalni račun, a što predstavlja i zakonsku obavezu, kako za privredne subjekte, tako i za građane. Također pozivamo građane da se, pored savjesnog postupanja prilikom kupovine, uključe u pomenute aktivnosti i prijave nezakonite radnje putem stalno otvorene telefonske linije 033 /22 66 44, te na taj način doprinesu efikasnijoj realizaciji planiranih inspekcijskih aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove.