Inspektori boravili u Baru, Crna Gora gdje su učestvovali na 2. Sub-regionalnom treningu za inspektore i druge državne službenike

Inspektor zaštite okoliša Omer Čaušević i inspektorica zaštite prirode Adisa Marshall su u periodu od 11.04. do 14.04.2016. godine boravili u Baru, Crna Gora gdje su učestvovali na 2. Sub-regionalnom treningu za inspektore i druge državne službenike.

Tom prilikom prisutnim učesnicima iz zemalja iz regiona: Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore, te Moldavije, predstavljen je Plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015.-2020., pozitivni i negativni aspekti upravljanja otpadom, uticaj odlaganja otpada kao i nestručnog odlaganja otpada na prirodu, te dobre i loše prakse prilikom inspekcije.

Učesnici su posjetili Centar za reciklažu koji je smješten u luci Bar , a dio je kompanije Hemosan čije osnovne djelatnosti su: zaštita mora kao i prirode općenito od incidenata, sanacija mora, rijeka i jezera nakon incidenta, prihvat i prerada zauljanih i otpadnih voda sa brodova, prihvat, skladištenje i izvoz opasnog otpada, prihvat i zbrinjavanje elektronsko-električnog otpada, čišćenje i zbrinjavanje otpada iz tankova nafte i naftinih derivata. Neki od značajnijih projekata za Crnu Goru, pored izvoza opasnog otpada i reciklaže elektronskog i električnog otpada, a koje je realizovala ova kompanija, su čišćenje rijeke Morače od bitumena iz prevrnute cisterne kao i čišćenje rijeke Morače od izlivenog mazuta iz kamiona.

Pored ovoga, razmijenjena su iskustva među učesnicima te je donešen zaključak da je međusobna saradnja institucija unutar države kao i na međunarodnom nivou veoma značajna.

Trening je organizovao THEMIS Sekretariat u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Agencijom za zaštitu okoliša Crne Gore.