Održan sastanak Inspektorata Republike Srpske i Federalne uprave za inspekcijske poslove

Danijela Batar, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i Anis Ajdinović, direktor Federalne uprava za inspekcijske poslove, sa saradnicima, održali su danas u Banja Luci radno-konsultativni sastanak, na kojem su razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa u oblasti inspekcijskog nadzora.

Usaglašavanje entitetskih propisa, jednoobraznost kontrola u spoljnotrgovinskom prometu, međuentitetski saobraćaj, eksploatacija resursa u blizini međuentitetske linije, procedure kontrole hrane, samo su neke od tema koje su razmatrane na sastanku.

Imajući u vidu da privredni subjekti iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine međusobno sarađuju, da je protok roba i kretanje lica između entiteta slobodan, od strane inspekcijskih organa oba entiteta uočena je potreba za istovjetnim metodama postupanja i kontinuiranom razmjenom informacija, a u cilju suzbijanja sive ekonomije, zaštite prava i bezbjednosti potrošača, zaštite domaćih proizvođača, smanjenja nelojalne konkurencije, te unapređenja poslovnog i privrednog ambijenta.

Sinhronizovano djelovanje inspekcijskih službi u oba entiteta treba da se ogleda kroz procjenu rizika zasnovanu na jednoobraznim parametrima, ujednačen procenat uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja proizvoda, usaglašavanje sistema obavještavanja između kontrolnih organa  u slučajevima kad je neophodno izvršiti kontrolu subjekta  na teritoriji drugog entiteta, brzu razmjenu informacija o opasnim  proizvodima i drugo.

U proteklim godinama inspekcijski organi entiteta uspostavili su izuzetno dobru saradnju, ne pomjerajući teritorijalna ovlaštenja inspektora. U okviru različitih projekata, entitetski inspektori zajedno su pohađali niz edukacija, a sve u cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti inspekcijskog nadzora.