Dan: 13. Decembra 2018.

Održan sastanak Inspektorata Republike Srpske i Federalne uprave za inspekcijske poslove

Danijela Batar, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i Anis Ajdinović, direktor Federalne uprava za inspekcijske poslove, sa saradnicima, održali su danas u Banja Luci radno-konsultativni sastanak, na kojem su razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa u oblasti inspekcijskog nadzora. Usaglašavanje entitetskih propisa, jednoobraznost kontrola u spoljnotrgovinskom prometu, međuentitetski saobraćaj, eksploatacija […]