U periodu od 09.11. do 30.11.2018. godine, izvršeno 807 inspekcijskih nadzora i doneseno 47 mjera privremene zabrane rada

U nastavku drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora na teritoriji Federacije BiH u 2018. godini, federalni inspektori su, u periodu od 09.11. do 30.11.2018. godine, ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršeno je 807 inspekcijskih nadzora i 10 kontrolnih nadzora;
 • Sačinjeno je 807 zapisnika;
 • Utvrđeno je 525 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 525 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 786.330,00 KM.
 • Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 149.242,00 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 129 upravnih mjera, od kojih se 47 odnosi na mjere privremene zabrane rada;
 • od 337 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da jedan subjekat nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
 • 34 subjekta nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Napominjemo da se pojačani inspekcijski nadzori vrše na teritoriji cijele FBiH, u toku radnog vremena, kao i u noćnim i ranim jutarnjim satima, te u dane vikenda.

Od početka drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora (15.10.2018. godine), inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u vršenju pojačanih inspekcijskih nadzora ostvarili sljedeće rezultate:

 • Izvršena su 2.072 inspekcijska nadzora i 36 kontrolnih nadzora;
 • sačinjen o je 2.072   zapisnika;
 • Utvrđena su 1.392 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 1.392 prekršajna naloga sa ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 1.997.470,00 KM.
 • Utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 309.269,89 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su 302 upravne mjere, od kojih se 123 odnose na mjere privremene zabrane rada;
 • od 805 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da dva subjekta nadzora ne posjeduju fiskalni uređaj;
 • 79 subjekata nadzora nisu izdavali fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Podsjećamo, akcenat pojačanih inspekcijskih aktivnosti je na borbi protiv sive ekonomije, a inspekcijski nadzori se vrše u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, verterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Aktivnosti se vrše putem zajedničkih multidisciplinarnih timova, u saradnji s kantonalnim inspektorima rada.  

Koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja. Također, napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu.