Federalni granični inspektor na Carinskoj ispostavi Mostar zabranio uvoz 2.720 komada putnih čaša

U novembru 2018. godine, federalni sanitarni inspektor na Carinskoj ispostavi (CI) Mostar je, vršeći kontrolu pošiljki, naložio kontrolu uzorka putnih čaša porijeklom iz Kine.

S obzirom da su hemijskom analizom uzoraka na prisustvo teških metala utvrđene znatno povećane količine Hroma (Cr), Nikla (Ni) i Mangana (Mn), što ne odgovara odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (Službeni list BiH broj: 2/92 i 13/94), uvoz kontrolisane pošiljke od ukupno 2.720 putnih čaša je zabranjen.