Oblast šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i inspekcijski nadzor

Oblast šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme je u središtu rasprava kako od strane javnosti tako i od strane određenih federalnih i kantonalnih institucija u FBiH. Naime, tačni su iskazi određeneih dužnosnika da se ova oblast trenutno nalazi u tzv. “pravnom vakuumu”, tj. da ne postoji zakonski niti bilo koji drugi propis ili akt koji reguliše ovu oblast u FBiH. U mnogo slučajeva pominju se inspekcijski organi u FBiH u smislu riješavanja nastalih problema koje očigledno nisu uzrokovali. Međutim, postavlja se osnovno pitanje po kojem to “pozitivnom propisu” treba da djeluje nadležna inspekcija i koji to propis da primjenjuje. U protekloj godini upravna oblast šumarstva u FBiH nalazila se bez relevantnog materijalnog propisa, a Inspektorat šumarske inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove je i pored te činjenice izvršio 1021 inspekcijski nadzor, podnio je 170 prekršajnih naloga u finansijskoj protivvrijednosti u iznosu od 520.000,00 KM inkasiranih u Budžet FBiH, zaprimio je i obradio 803 predmeta, otpremio preko 200 upozorenja subjektima nadzora, izrekao 97 upravnih mjera donoseći odgovoarajuća rješenja, te izrekao preko 20 privremenih zabrana rada.
Naprijed navedeni podaci o ostvarenim rezultatima rada Inspektorata šumarske inspekcije ukazuju na neistinitost tvrdnji određenih lica koja svojim paušalnim i neistinitim izjavama prikrivaju sopstveni nerad i neznanje. Imajući u vidu naprijed navedeno, insistirat ćemo na punoj odgovornosti navedenih lica zbog davanja neprovjerenih i neistinitih izjava.