Dan: 24. Januara 2012.

Inspekcijski nadzor taxi – prijevoza na području Kantona Sarajevo

U periodu od 09.01. do 20.01.2012. godine Inspektorat saobraćajne inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove poseban akcenat u radu posvetio je kontroli javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taksi prijevoza, a što predstavlja kontinuitet u prethodno obavljenim kontrolama provedenim u mjesecu septembru i oktobru 2011. godine. Tokom cijelog perioda trajanja aktivnosti inspekcijskog nadzora asistenciju je pružala Jedinica za […]