Federalnu upravu za inspekcijske poslove posjetila direktorica Ureda Svjetske Banke u Bosni i Hercegovini g.đa Anabel Abreu

Direktorica Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini gospođa Anabel Abreu danas je posjetila Federalnu upravu za inspekcijske poslove. Ovaj značajan događaj predstavlja generalnu podršku radu Federalne uprave za inspekcijske poslove uključujući implementaciju značajnih projekata čija je svrha unapređenje rada inspekcijskih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine finansiranih od strane projekata Svjetske Banke u BiH. Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove na čelu sa direktorom gosp. Ibrahimom Tirakom upriličili su multimedijalne prezentacije putem kojih su direktorici Abreu predstavljeni ostvareni rezultati u proteklom petogodišnjem periodu, kao i aspekti podrške djelovanju Federalne uprave za inspekcijske poslove od strane projekata Svjetske Banke sa njenim članicama grupacijama IBRD, IFC, IDA, i MIGA.
Programom posjete predstavljeni su slijedeći sadržaji:
1. Predstavljanje Federalne uprave za inspekcijske poslove, rezultati rada 2007 – 2010.godina;
2. Osvrt na projekte Svjetke banke u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove:
– Centralizacija inspekcija u F BiH / donošenje zakona,
– Informatička i druga oprema,
– Reforma propisa u F BiH, I / II faza,
– Softverski sistem E-inspekcije za rad inspekcija u Federaciji BiH i
– Novi projekat Svjestke banke u 2012. g.
Snažnom podrškom Svjetske Banke u BiH u proteklih 5 godina izvršena je reforma inspekcijskih organa u Federaciji Bosne i Hercegovine zahvaljujući kojoj su inspekcijski organi danas moderno organizovani i savremno opremljeni, a rezultati djelovanja inspekcija su danas daleko efikasniji i kvalitetniji.