Korisničko uputstvo za korištenje sistema za obavljanje kontrole ispravnosti roba i predmeta u prekograničnom prometu – BIMS

Prema dinamici projekta unapređenja procesa obavljanja kontrole ispravnosti roba i predmeta u prekograničnom prometu, prva faza BIMS-a je podrazumijevala da federalni inspektori koriste sistem samostalno, te da na osnovu zahtjeva vrše ručni unos podataka u sistem, kao i da vrše kontrolu po istom zahtjevu.

Druga faza BIMS-a podrazumijeva da se omogući špediterima da podnose elektronske zahtjeve, te da imaju mogućnost najave, kako bi dobili efikasniju i bržu uslugu, uz smanjenje mogućnosti greške.

U skadu sa tim, Federalna uprava za inspekcijske poslove objavila je 05.12.2016. godine svim špediterskim kućama poziv za prijavu u sistem za prekograničnu kontrolu roba – BIMS.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u fazi izdavanja rješenja svim odobrenim špediterskim kućama, koje će dobiti na adresu rješenje sa korisničkim podacima za prijavu i linkom za pristup BIMS-u. Veliki broj rješenja je već donesen i dostavljen na adrese špediterskih kuća.

Korisničko uputstvo za korištenje sistema za prekograničnu kontrolu roba – BIMS (Border Inspection Management System) možete preuzeti ovdje.

Svu dodatnu podršku možete dobiti na mail: podrska@fuzip.gov.ba