Dan: 13. Februara 2017.

Korisničko uputstvo za korištenje sistema za obavljanje kontrole ispravnosti roba i predmeta u prekograničnom prometu – BIMS

Prema dinamici projekta unapređenja procesa obavljanja kontrole ispravnosti roba i predmeta u prekograničnom prometu, prva faza BIMS-a je podrazumijevala da federalni inspektori koriste sistem samostalno, te da na osnovu zahtjeva vrše ručni unos podataka u sistem, kao i da vrše kontrolu po istom zahtjevu. Druga faza BIMS-a podrazumijeva da se omogući špediterima da podnose elektronske […]