Jačanje kapaciteta federalnih inspekcija: razvija se harmonizirani pristup prekograničnim kontrolama proizvoda neanimalnog porijekla po uzoru na evropske prakse

U okviru Twinning projekta  „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom u oblasti sigurnosti hrane u BiH“ (EU support to capacity building and gradual Union acquis alignment in the Food safety sector in Bosnia and Herzegovina), dana 13.12.2022. godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je ekspertski sastanak sa primjerima dobrih praksi EU po pitanju prekogranične kontrole roba odnosno proizvoda neanimalnog porijekla.

Na sastanku su ispred Uprave prisustvovali predstavnici Sektora granične inspekcije, kao i federalni granični sanitarni inspektori u svrhu prezentiranja domaćih iskustava, ali i praktičnih zapažanja indikatora i pravaca za unapređenje ovog segmenta prekogranične kontrole.

Edukatori iz Republike Litvanije su predočili važne komponente primjene odredbi Evropske regulative 2017/625 u dijelu zahtjeva i načina preuzimanja pravne stečevine na evropskom putu BiH, kao i diferencijalno tretiranje proizvoda neanimalnog porijekla procijenjenog niskog rizika, za razliku od proizvoda sa Liste proizvoda neanimalnog porijekla visokog rizika koja se posebno tretira i uzorkuje u procedurama kao i sa robom neanimalnog porijekla. Nadalje, posebno su naglasili da je značajno, s aspekta procjene i upravljanja rizikom, obratiti pažnju na porijeklo proizvoda umjesto na tzv. tranzitni put pošiljke.

„Također, u smislu zaključaka i preporuka, i bez obzira na podjelu nadležnosti, potreban je i moguć jedinstven tretman i harmoniziran pristup kontrolama na svim graničnim prijelazima u BiH kreiranjem i korištenjem jedinstvene Liste proizvoda neanimalnog porijekla visokog rizika, koja bi se redovno ažurirala po uzoru na prakse zemalja EU. Također, problematika referentnih laboratorija je centralno kvalitativno pitanje u budućnosti, gdje je potrebno osnažiti domaće ovlaštene institucije kako bi se postigao veći stepen kontrolabilnosti, ali i sigurnosti hrane na bh. tržištu“ istakao je Muamer Terzić, pomoćnik direktora u Sektoru granične inspekcije po ovlaštenju.

Nastavak ovog projekta podrazumijeva šire aspekte unapređenja rada sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih inspektora i inspektora za hranu, kako u prekograničnoj kontroli, tako i unutrašnjosti, s ciljem podizanja standarda kvaliteta i sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini.

-KRAJ-