Dan: 14. Decembra 2022.

Jačanje kapaciteta federalnih inspekcija: razvija se harmonizirani pristup prekograničnim kontrolama proizvoda neanimalnog porijekla po uzoru na evropske prakse

U okviru Twinning projekta  „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom u oblasti sigurnosti hrane u BiH“ (EU support to capacity building and gradual Union acquis alignment in the Food safety sector in Bosnia and Herzegovina), dana 13.12.2022. godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je ekspertski sastanak sa primjerima […]