Na GP/MC Aerodrom zabranjen uvoz preparata za specijalne efekte mirisa u kino dvoranama

Federalna sanitarna inspekcija na graničnom prijelazu/mjestu carinjenja (GP/MC) Aerodrom – Sarajevo je dana 14.12.2022. godine zabranila uvoz pošiljke proizvoda Wood Dance B porijeklom iz Republike Koreje, koji se koristi za specijalne efekte mirisa u kino dvoranama.

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom otrova u skladu s članom 40. Zakona o prometu otrova („Službeni list RBiH“, broj: 2/92 i 13/94) i članom 109. Zakona o prijevozu opasnih materija („Službeni list RBiH“, broj: 2/92 i 16/94), utvrđeno je da  pošiljka organsko-hemijskog jedinjenja – preparat Wood Dance B sadrži hemikaliju/otrov Kumarin s Liste otrova koji se mogu stavljati u promet, zbog čega je za uvoz pošiljke neophodna dozvola Federalnog ministarstva zdravstva.

S obzirom da uvoznik nije pribavio neophodnu dozvolu, uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen u skladu s članom 39. Zakona o prometu otrova.

 

– KRAJ –

Sektor granične inspekcije FUZIP obavlja poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu, uzimanja uzoraka i analiza po službenoj dužnosti, kontrole kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća, pregledanja deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija, službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzora nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, fitosanitarnog nadzora roba i reguliranih objekata, FFS-a, mineralnih đubriva ISPM 15 u prekograničnom prometu, poslove vezne za unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, unos, proizvodnju i upotrebu, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet istim, fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu ISPM 15 u unutrašnjosti, sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti, te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U okviru sektora, kontrole provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori raspoređeni na graničnim prijelazima (GP) Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje i Aerodrom Sarajevo  te na mjestima carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, Rodoč-Mostar, Tuzla i Zenica.