Na GP Šamac zabranjen uvoz šest pošiljki s neusklađenim drvenim materijalom za pakovanje


U okviru druge „Zajedničke carinsko-fitosanitarne akcije na zajedničkom profilu rizika – drveni materijal za pakovanje“ koju na graničnim prijelazima BiH na području FBiH provode službenici Sektora granične inspekcije FUZIP i Uprave za indirektno oporezivanje, na graničnom prelazu (GP) Šamac je u toku novembra 2022. godine zabranjen uvoz šest pošiljki koje nisu ispunjavale propisane fitosanitarne uslove za uvoz.

Naime, u postupku fitosanitarne kontrole pošiljki koje sadrže drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu, na osnovu Zakona o zaštiti zdravlja bilja („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/03), Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj: 60/12) i Zakona o inspekcijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/14 i 19/2017 – odluka US), izvršen je pregled pet (5) pošiljki različitih vrsta roba kod kojih na drvenom materijalu za pakovanje nedostaje službena oznaka tretmana prema ISPM 15, odnosno koji nije podvrgnut zakonom propisanom tretmanu s ciljem uništavanja štetnih organizama.

Nakon izvršene kontrole, uvoz kontrolisanih pošiljki je zabranjen, te je za tri pošiljke naloženo vraćanje pošiljaocu, dok su za preostale tri,  primjenom principa najmanje nepovoljnog uticaja, određene mjere uništenja neoznačenog drvenog materijala za pakovanje. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja je notifikaciju o presretnutim pošiljkama uputila službenim tijelima zaduženim za zaštitu bilja zemalja izvoznica kao i Europskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja (EPPO).

Zajednička pilot akcija je organizovana na nekoliko graničnih prijelaza zemalja članica CEFTA u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“ pod pokroviteljstvom GIZ, u saradnji s Evropskom Unijom i projektom SEED+, a s ciljem implementacije Međunarodnog standarda za fitosanitarne mjere (FAO) br. 15 u okviru Regulativa za drveni materijal za pakovanje u međunarodnoj trgovini (ISPM 15) pri uvozu u članice CEFTA.

Drveni materijal za pakovanje se koristi za zaštitu i prijenos svih vrsta proizvoda u skoro 90% globalnog transporta roba, zbog čega je od iznimnog značaja unapređenje fitosanitarne kontrole pri uvozu kroz zajedničke aktivnosti i profiliranje rizika, te provođenje mjera pri kontroli uvoza.

– KRAJ –

Sektor granične inspekcije FUZIP obavlja poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu, uzimanja uzoraka i analiza po službenoj dužnosti, kontrole kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća, pregledanja deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija, službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzora nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, fitosanitarnog nadzora roba i reguliranih objekata, FFS-a, mineralnih đubriva ISPM 15 u prekograničnom prometu, poslove vezne za unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, unos, proizvodnju i upotrebu, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet istim, fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu ISPM 15 u unutrašnjosti, sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti, te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U okviru sektora, kontrole provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori raspoređeni na graničnim prijelazima (GP) Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje i Aerodrom Sarajevo  te na mjestima carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, Rodoč-Mostar, Tuzla i Zenica.