Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA
SHODNO ZAKLJUČKU PARLAMENTA F BIH ZA PERIOD 1.6.-30.6.2022  god.
I.Nadzor na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate :
   1. MARK BENZ D.O.O. STOLAC
   2. ČULE D.O.O. MOSTAR
   3. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO- BS ILIDŽA
   4. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO- BS KONJIC
   5. PETROL BH OIL D.O.O. SARAJEVO- BS STUP
   6. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO- BS BUĆA POTOK
   7. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO- BS VOGOŠĆA
   8. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO- BS ŽIVINICE
   9. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO- BS GRADAČAC
 10. HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO- BS KREŠEVO
 11. PERIĆ D.O.O. LJUBUŠKI
 12. POTOCI BENC D.O.O. MOSTAR
Nadzor nad  radom distributara naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema  IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine te je utvrđeno 12 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate.
Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) propisanje: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.“

2.Nadzor na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode:

PRAVNA LICA:
  1. NEOTIM D.O.O.  SARAJEVO                                        
  2. BAMI GROUP D.O.O. ŽIVINICE
  3. PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO
  4. ASRE RETAIL D.O.O. SARAJEVO
  5. DADIĆ-PROMET D.O.O. G. VAKUF
  6. PC GRU-DA D.O.O. G. VAKUF
Nadzor nad  radom gore trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana  te je utvrđeno 6 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode / kod pravnih lica /
Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena (Službene novine Federacije broj: 2/95, 70/08 ) propisanje: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).
Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.