Sektor granične inspekcije: Na GP Bijača zabranjen uvoz pošiljke konzerviranog graška

Federalna fitosanitarna inspekcija na graničnom prijelazu (GP) Bijača je dana 12.7.2022. godine zabranila uvoz pošiljke konzerviranog graška porijeklom iz Italije.

Naime, u predmetu inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane temeljem Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i proizvoda opće upotrebe („Službeni list RBiH“, broj: 2/92 i 13/94) i  Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/04), kontrolom zdravstvene ispravnosti uzorka pošiljke utvrđeno je da ispitani uzorak ne odgovara preporučenim vrijednostima datim unutar tačke 7.5. Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Agencija za sigurnost hrane BiH, 2011.).

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o inspekcijama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 73/14), uvoz kontrolisane pošiljke 2.592 konzerve graška neto težne preko 2 tone je zabranjen, te je naložen njen povrat pošiljaocu, odnosno neškodljivo uništenje iste ukoliko povrat pošiljaocu nije moguć.

– KRAJ –

Sektor granične inspekcije FUZIP obavlja poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu, uzimanja uzoraka i analiza po službenoj dužnosti, kontrole kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća, pregledanja deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija, službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzora nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, fitosanitarnog nadzora roba i reguliranih objekata, FFS-a, mineralnih đubriva ISPM 15 u prekograničnom prometu, poslove vezne za unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, unos, proizvodnju i upotrebu, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet istim, fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu ISPM 15 u unutrašnjosti, sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti, te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U okviru sektora, kontrole provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori raspoređeni na graničnim prijelazima (GP) Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje i Aerodrom Sarajevo  te na mjestima carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, Rodoč-Mostar, Tuzla i Zenica.